Contemporary jewellery by Elin Mair
Gemwaith cyfoes gan Elin Mair

Made by hand in North Wales.
Gwnaed â llaw yng Nghymru.

Diolch i chi gyd am fy nghadw yn brysur eleni, ond bellach mae’r wefan ar gau.
Dewis helaeth o stoc yn Siop iard Caernarfon. Bydd y wefan yn ail-agor ar y 4ydd o Ionawr.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.
Elin Mair xxx

Thank you from the bottom of my heart for supporting my small business this year, the website is now closed.
Siop iard in Caernarfon is full of stock. The website will re-open on the 4th of January.
Merry Christmas and a Happy New Year to you all.
Elin Mair xxx